Life style

వాగ్బాటాచార్యుల భోజన పధ్ధతి -Healthy eating habits

వాగ్బాటాచార్యుల భోజన పధ్ధతి – ఆయుర్వేద చరిత్రలో వాగ్బాటాచార్యుల వారికి చాలా గొప్పస్థానం ఉన్నది. వారు తెలియచేసిన భోజనపద్ధతి మనం తీసుకునే ఏ పదార్థం అయినా మోతాదుగా…