హలాసనము Halasana

హలాసనము Halasana

హలాసనము (సంస్కృతం: हलसन) యోగాలో ఒక విధమైన ఆసనము. నాగలి రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆసనాన్ని హలాసనమంటారు.

పద్ధతి

మొదట శవాసనం వేయాలి.

తరువాత కాళ్ళు రెండూ కలిపి మెల్లమెల్లగా తలవైపుగా నేలపై ఆనించాలి.

చేతులు నేలమీద చాపి గాని, తలవైపు మడచిగాని ఉంచాలి.

ఆసనంలో ఉన్నంతసేపూ శ్వాసను బయటనే ఆపాలి. పొట్టను లోపలికి పీల్చి ఉంచితే ఈ ఆసనం సులువుగా వేయవచ్చును.

ప్రయోజనం

హలాసనం వలన వెన్నెముక సంబంధిత కండరాలకు, నరాలకు బలం హెచ్చుతుంది. వెన్నెముక మృదువుగా ఉంటుంది. మెడకు రక్తప్రసారం చక్కగా జరుగుతుంది. నడుము సన్నబడుతుంది. బాణపొట్ట తగ్గుతుంది.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *